188bet体育_188比分直播-投注*下载

188bet体育_188比分直播-投注*下载/ 交通新闻 / 公示公告 / 正文

渭南市交通运输服务中心188bet体育_188比分直播-投注*下载注销危险货物车辆《道路运输证》的公告

来源:市交通运输局 发布时间:2023-11-15 16:16

根据交通运输部《道路运输管理工作规范》(交运便字〔2014〕181号),经公司申请,渭南市交通运输服务中心现按规定对下列道路危险货物运输企业的31台车辆《道路运输证》予以注销。特此公告。车牌号码及《道路运输证》号如下:

序号

车牌号码

运输证号

业户名称

1

陕EH138挂

610500003224

澄城县弘达运输有限责任公司

2

陕EA6522

610500003225

澄城县弘达运输有限责任公司

3

陕EH668挂

610500008833

陕西安达众邦运输有限公司

4

陕EB2459

610500005392

渭南畅达运输有限公司

5

陕EA0426

610500004455

渭南龙森运业服务有限责任公司

6

陕E7E825

610500005718

渭南龙森运业服务有限责任公司

7

陕E6306D

610500005489

渭南龙森运业服务有限责任公司

8

陕E6319D

610500006067

渭南龙森运业服务有限责任公司

9

陕E8358F

610500004995

渭南龙森运业服务有限责任公司

10

陕E5A911

610500006017

渭南前进货运有限责任公司

11

陕EB202挂

610500004849

渭南前进货运有限责任公司

12

陕E79423

610500004893

渭南前进货运有限责任公司

13

陕E65921

610500004792

渭南前进货运有限责任公司

14

陕E86886

610500005048

渭南前进货运有限责任公司

15

陕EG791挂

610500005063

渭南前进货运有限责任公司

16

陕EE5367

610500007615

渭南市东顺运通运输有限公司

17

陕EY869挂

610500007616

渭南市东顺运通运输有限公司

18

陕EE413挂

610500003423

渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司

19

陕EA7701

610500004157

渭南市临渭区远征运输服务有限责任公司

20

陕EB1348

610500007217

渭南市速达运输有限责任公司

21

陕E5241挂

610500004173

渭南市速达运输有限责任公司

22

陕EA3545

610500003205

渭南市速达运输有限责任公司

23

陕EA2563

610500004699

渭南市速达运输有限责任公司

24

陕EH670挂

610500004925

渭南市速达运输有限责任公司

25

陕EG078挂

610500003960

渭南市速达运输有限责任公司

26

陕EG085挂

610500007738

渭南市速达运输有限责任公司

27

陕E6058D

610500003407

渭南市速达运输有限责任公司

28

陕EB6792

610500005877

渭南市速达运输有限责任公司

29

陕EH095挂

610500003608

渭南市速达运输有限责任公司

30

陕EL560挂

610500005992

渭南市速达运输有限责任公司

31

陕EC6305

610500006605

渭南顺驰能源运输有限公司

                                                                                         渭南市交通运输服务中心

                                                                                            2023年11月14日